amp template

Emmaus Eindhoven

...Meer dan kringloop alleen

Emmaus Eindhoven

Genneperweg 11
5654 AG, Eindhoven

Contact

Email: info@emmauseindhoven.nl          
Phone: +31 040-2527527                

 
Welkom op de vernieuwde website van Emmaus Eindhoven

Het stof is enigszins neergedaald. Na een hectische opstartperiode vanaf de jaarwisseling zijn we nu terecht gekomen in de doorstart van de organisatie.
We zijn er nog lang niet, maar we zijn begonnen! De winkel is wekelijks geopend en achter de schermen wordt ook keihard gewerkt om idealen en praktische plannen in elkaar te schuiven. Enfin, het wordt ook tijd om de website van een update te voorzien. Waarvan akte!
De nieuwe website is voorlopig nog wel even onder constructie, maar in de komende dagen, weken en maanden kunt u bijna degelijks getuige zijn van de veranderingen. Dus: blijf alert en kijk regelmatig op dit webadres. Heeft u vragen, bel gerust of stuur ons een mailtje. En uiteraard bent en blijft u van harte welkom tijdens de openingstijden en kunt u zoals altijd weer terecht voor ophaaldienst c.q. ontruimingen.

Wonen en werken 

Een bijzondere woon- werkgemeenschap.


Leven in een gemeenschap is meer dan leven met meerdere mensen in een huis. Samenleven vraagt betrokkenheid van alle bewoners. Alle mensen moeten elkaar respecteren en van iedereen wordt verwacht dat zij zich verbinden aan de geldende regels en actief bijdragen aan het algemeen belang van de gemeenschap.

Als iemand deelneemt aan de gemeenschap in Eindhoven geeft hij/zij zijn/haar recht op een uitkering op. Van elke bewoner wordt verwacht dat hij/zij zal meewerken in het kringloopbedrijf. Het werken is een integraal onderdeel van het verblijf bij Emmaus Eindhoven. Het stelt bewoners in staat om een dagritme op te bouwen, werkervaring op te doen, opnieuw respect voor zichzelf en anderen te verkrijgen met als doel vanuit zichzelf een reïntegratie in de maatschappij te bewerkstelligen en kansen voor de toekomst te creëren. Alle bewoners werken op verschillende plekken binnen de organisatie: goederen ophalen en-of bezorgen, sorteerwerk, onderhoud van tuinen en gebouwen en diverse taken in het huishouden van de woongemeenschap.

Stichting Emmaus Eindhoven is een organisatie die niet verbonden is aan religie maar als uitgangspunt heeft het gedachtegoed van haar grondlegger Abbé Pierre. Iedereen is welkom bij Emmaus Eindhoven. Toch zijn er situaties denkbaar waarin wij geen passende hulp of opvang kunnen bieden. Bijvoorbeeld als de zorgvraag te groot is of wanneer de veiligheid en stabiliteit van de gemeenschap in het gedrang komen.

Een nieuw begin!

Zit je in een probleemsituatie en je wilt een stap zetten om daaruit te komen, dan kan Emmaus een plek zijn waar je die stap kunt zetten. We bieden een plek voor wie dak- en thuisloos is. Een woon- en een werkplek. Je woont samen met anderen, ook komend vanuit een probleemsituatie en met mensen die uit idealisme hebben gekozen voor een leven bij Emmaus. Je werkt mee in het kringloopbedrijf die voor onze woon- werk gemeenschap de bron van inkomsten is.

 

Neem contact met ons op via de volgende manieren:

Emmaus Eindhoven

Telefoon +31 040-2527527
Email: info@emmauseindhoven.nl

DEEL DEZE PAGINA!

markt
open