St. Emmaus Eindhoven, Genneperweg 11, 5654 AG Eindhoven 040-2527527 info@emmauseindhoven.nl Markt open op zaterdag, van 10:00-13:00

Idealisten

Je zoekt een andere manier van leven en je streeft naar een wereld waarin plaats is voor mensen die nu in de knel zitten, dakloos zijn of geen verblijfspapieren hebben? Bovendien wil je zorgvuldig om gaan met het milieu, samen wonen en werken spreekt je aan? Dan willen we jou graag leren kennen, want Emmaus zoekt regelmatig ondernemende geesten voor haar woon- en werkgemeenschappen.

Heb je idealen en ambities? Wil je samen met anderen de verantwoordelijkheid dragen voor een bijzonder initiatief? Misschien is Emmaus Eindhoven dan de plek.