St. Emmaus Eindhoven, Genneperweg 11, 5654 AG Eindhoven 040-2527527 info@emmauseindhoven.nl Markt open op zaterdag, van 10:00-13:00.

Geschiedenis

Over Emmaus

Emmaus is in 1949 in Parijs opgericht door de Franse priester en destijds parlementslid Henri Groues, beter bekend als Abbé Pierre. In de jaren na de tweede Wereldoorlog heerste er in Frankrijk een grote woningnood en Abbé Pierre vroeg aandacht voor dit probleem.

Een ontmoeting met een dakloze man, die wanhopig was, betekende de start van de allereerste Emmausgroep, in Neuilly Plaisance, in de buurt van Parijs. Abbé Pierre vroeg hem, George Legay, hem te helpen om diegenen te helpen die het minder hadden dan zijzelf. Hij kon in het huis van Abbé Pierre wonen. Dit huis had Abbé Pierre “Emmaus” gedoopt, een naam die staat voor "nieuwe hoop".

Al snel werden er meer mensen in deze gemeenschap opgenomen. Om in het onderhoud te kunnen voorzien, kwamen leden van de groep op het idee om gebruikte spullen te verzamelen en deze te verkopen. Dit bleek goed te werken en zo kon de groep voldoen aan een uitgangspunt dat ze had geformuleerd: “We zullen niet accepteren dat we in ons bestaan afhankelijk zijn van iets anders dan ons eigen werk”.

Intussen bleef Abbé Pierre aandacht vragen voor de armoede in de wereld. In vele protesten en toespraken bracht hij dit probleem onder de aandacht. Zijn oproep aan de regering om 1 miljard francs beschikbaar te stellen voor het bouwen van noodwoningen kreeg aanvankelijk geen goedkeuring, maar resulteerde uiteindelijk in een besluit van de regering om hiervoor het tienvoudige uit te trekken.

Het idee van een Emmaus woonwerkgemeenschap kreeg navolging in Frankrijk. Meerdere groepen werden opgezet en ook in Nederland kreeg Emmaus bekendheid. Nederlandse vrijwilligers trokken naar Parijs om daar mee te helpen en in 1956 werd de Stichting Emmausvrienden Nederland opgericht. De mensen van deze stichting zamelden hier gebruikte goederen in en verkochten deze om met de opbrengst het werk in Parijs te steunen.

Het was Abbé Pierre zelf die aan de basis stond om ook in Nederland met Emmaus te starten. Hij had een toevallige ontmoeting met de barones Van Zuylen Van Nijevelt en zij was bereid een deel van het landgoed van Kasteel de Haar, in Haarzuilens, beschikbaar te stellen. De eerste Nederlandse Emmausgroep kon van start in een voormalige varkensstal aan de rand van het landgoed. Dit was in 1966.
Op dit moment zijn er meer dan 350 zelfstandige Emmaus vestigingen in 36 landen en 4 continenten.

L'Abbé Pierre (pastoor Pierre), OFM Cap, echte naam Henri Antoine Grouès (Lyon, 5 augustus 1912 – Parijs, 22 januari 2007) was een Franse rooms-katholiek priester. Hij is de stichter van de Emmaus-beweging die als doel heeft de armen en daklozen te helpen. Zijn pseudoniem dateert uit de Tweede Wereldoorlog toen hij in het verzet zat.
 

 

In 1930 trad hij in bij de kapucijnen en in 1938 werd hij tot priester gewijd. Om gezondheidredenen verliet hij een jaar later de zeer strenge en veeleisende orde en werd seculier priester van het bisdom Grenoble. Als kapelaan in de stad Grenoble hielp hij in de Tweede Wereldoorlog Joden en verzetsstrijders onderduiken en bij hun vluchtpogingen. Hij werd tweemaal gearresteerd en vluchtte in 1944 naar Noord-Afrika, waar hij dienst deed als aalmoezenier bij de Vrije Franse marine (van Charles de Gaulle). Van 1945 tot 1951 was hij lid van het Franse parlement (Mouvement Républicain Populaire, daarna Ligue de la Jeune République). Hij investeerde zijn inkomen in de huisvesting van slachtoffers van de woningnood in Parijs.

 

In 1996 kwam Abbé Pierre in opspraak omdat hij steun betuigde aan de voormalig linkse filosoof en latere Holocaustontkenner Roger Garaudy met wie hij bevriend was. Israëlische lobbygroepen beschuldigden Abbé Pierre zelfs van "antisemitisme", hoewel Abbé Pierre zelf in de oorlog zijn leven had gewaagd voor joden. Enige Franse kranten bekritiseerden hierop de Israëlische lobby.

Bij de verkiezing van de Grootste Fransman, Le Plus Grand Français de tous les temps, werd hij op de derde plaats (voor o.a. Zinédine Zidane) verkozen.

Abbé Pierre overleed op 94-jarige leeftijd aan een longontsteking.


"Abbé Pierre - A Biography" is een film over de inspirerende franse oprichter van onze Emmaus beweging. 

Deel 1

 

Deel 2 

Bron: Emmaus DVD 2007