St. Emmaus Eindhoven, Genneperweg 11, 5654 AG Eindhoven 040-2527527 info@emmauseindhoven.nl Markt open op zaterdag, van 10:00-13:00.

Missie

Bij Emmaus Eindhoven werkt en woont men volgens de idealen van de Emmausbeweging die zijn verwoord in het Universeel Manifest. Stichting Emmaus Eindhoven is een ideële organisatie die op haar manier wil werken aan een betere wereld. De stichting financiert zichzelf volledig, werkt momenteel zonder structurele subsidies en heeft geen winstoogmerk. Met onze kringloopwinkel brengen we tweedehands goederen binnen ieders bereik en wordt onnodig afval beperkt. Tevens creëren we met onze kringloopwinkel werkgelegenheid en dagbesteding voor een brede groep mensen.

  • Onze wet is datgene waarvan voor de mensheid, persoonlijk en in gemeenschap, alle leven dat waard is geleefd te worden en alle ware vrede en vreugde afhangt, namelijk: “Eerst dienen die het meest lijden”. 
  • Onze zekerheid is, dat de eerbied voor deze wet waarbij allen zoeken naar gerechtigheid en vrede tussen mensen moet hen inspireren.
  • Ons doel is nu zo te handelen, dat ieder mens, iedere maatschappij, ieder volk kan leven, zich te ontplooien en dit te verwezenlijken door te ruilen en te delen in gelijkwaardigheid.
  • Onze methode bestaat uit het stichten, onderhouden en bezielen van gemeenschappen waarin allen vrij zijn en gerespecteerd aan hun eigen behoeften tegemoet kunnen komen en elkaar en anderen kunnen helpen.
  • Ons eerste middel is overal waar dat mogelijk is welwaartsresten te verwerken, waardoor materialen hun waarde terug krijgen en zodoende meer ondersteuning te kunnen geven voor degenen die het meest lijden. Andere middelen die de gewetens wakker schudden en een aanklacht zijn tegen onrechtvaardigheid, moeten worden gebruikt, in dienst van degenen die het meest lijden, in lotsverbondenheid met hun strijd, persoonlijk en maatschappelijk, tot aan de vernietiging van de oorzaken van hun misère.
  • Onze vrijheid is dat we in het uitvoeren van onze taak niet ondergeschikt zijn aan een ander ideaal dan uitgedrukt in dit manifest en aan geen ander gezag dan dat wij binnen onze eigen beweging in onze eigen regels hebben vastgelegd. Emmaus handelt in overeenstemming met de Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals die is aanvaard door de Verenigde Naties.
  • Onze leden zijn degenen die dit manifest aanvaarden en het actief trachten gestalte te geven.


Meer dan tweedehands!

Er werd een regel opgesteld welke voor de huidige woon- werkgemeenschappen nog steeds geldt: 

"We zullen niet accepteren dat we in ons bestaan afhankelijk zijn van iets anders dan ons eigen werk."

Emmaus Eindhoven streeft ernaar om de filosofie van Abbé Pierre uit de dragen. Bij Emmaus Eindhoven aan de Genneperweg wonen en werken ongeveer acht mensen en samen met een 30-tal vrijwilligers werken wij in ons eigen kringloopbedrijf, het huishouden van de woongroep en het onderhoud van gebouwen en bedrijfsmiddelen.