St. Emmaus Eindhoven, Genneperweg 11, 5654 AG Eindhoven 040-2527527 info@emmauseindhoven.nl Markt open op zaterdag, van 10:00-13:00.

Wie of wat is Emmaus?

Emmaus is méér dan tweedehands! De wereld biedt genoeg voor iedereen, als dat genoeg maar eerlijk verdeeld zou worden. Die wetenschap is een drijfveer voor Emmaus. De Solidariteit strekt zich uit van kansarmen in de eigen omgeving tot die in de derde wereld. Het bijzondere aan Emmaus is, dat zij haar idealen praktisch vorm geeft in het dagelijkse werken en wonen bij Emmaus krijgen mensen en goederen weer waarde en daarmee wil Emmaus Eindhoven bijdragen aan een eerlijkere verdeling van welzijn, welvaart en een beter milieu.

Stichting Emmaus Eindhoven bestaat uit een woon- werkgemeenschap met kringloopmarkt aan de Genneperweg 11 te Eindhoven. De markt opent tweemaal per week haar deuren. Zonder enige subsidie en winstoogmerk wil Emmaus Eindhoven met de opbrengst, geheel voorzien in het in stand houden  van de woon- werkgemeenschap. Bij voldoende inkomsten worden verschillende kleinschalige, duurzame projecten in binnen - en buitenland ondersteund.

Geheel in navolging van de grondlegger van de Emmaus beweging, Abbé Pierre. Dit praktische idealisme onderscheidt Emmaus Eindhoven van alle andere kringloopwinkels.

Heeft u spullen over en steunt u de doelen die Emmaus nastreeft?

Bel dan voor een afspraak. Tel: 040-2527527.