St. Emmaus Eindhoven, Genneperweg 11, 5654 AG Eindhoven 040-2527527 info@emmauseindhoven.nl Markt open op zaterdag, van 10:00-13:00

Wonen en werken

Een bijzondere woon- werkgemeenschap. 

Leven in een gemeenschap is meer dan leven met meerdere mensen in een huis. Samenleven vraagt betrokkenheid van alle bewoners. Alle mensen moeten elkaar respecteren en van iedereen wordt verwacht dat zij zich verbinden aan de geldende regels en actief bijdragen aan het algemeen belang van de gemeenschap.

Als iemand deelneemt aan de gemeenschap in Eindhoven geeft hij/zij zijn/haar recht op een uitkering op. Van elke bewoner wordt verwacht dat hij/zij zal meewerken in het kringloopbedrijf. Het werken is een integraal onderdeel van het verblijf bij Emmaus Eindhoven. Het stelt bewoners in staat om een dagritme op te bouwen, werkervaring op te doen, opnieuw respect voor zichzelf en anderen  te verkrijgen met als doel vanuit zichzelf een reïntegratie in de maatschappij te bewerkstelligen en kansen voor de toekomst te creëren. Alle bewoners werken op verschillende plekken binnen de organisatie: goederen ophalen en-of bezorgen, sorteerwerk, onderhoud van tuinen en gebouwen en diverse taken in het huishouden van de woongemeenschap.

Stichting Emmaus Eindhoven is een organisatie die niet verbonden is aan religie maar als uitgangspunt heeft het gedachtegoed van haar grondlegger Abbé Pierre. Iedereen is welkom bij Emmaus Eindhoven. Toch zijn er situaties denkbaar waarin wij geen passende hulp of opvang kunnen bieden. Bijvoorbeeld als de zorgvraag te groot is of wanneer de veiligheid en stabiliteit van de gemeenschap in het gedrang komen.

Een nieuw begin!

Zit je in een probleemsituatie en je wilt een stap zetten om daaruit te komen, dan kan Emmaus een plek zijn waar je die stap kunt zetten. We bieden een plek voor wie dak- en thuisloos is. Een woon- en een werkplek. Je woont samen met anderen, ook komend vanuit een probleemsituatie en met mensen die uit idealisme hebben gekozen voor een leven bij Emmaus. Je werkt mee in het kringloopbedrijf die voor onze woon- werk gemeenschap de bron van inkomsten is.

Bij Emmaus ontvangt de vaste bewoner kost en inwoning en wekelijks zakgeld. Ook wordt ervoor gezorgd dat de ziektekostenverzekering goed geregeld is. Emmaus reserveert vakantiegeld en spaargeld voor je. Emmaus biedt daarnaast ook ruimte voor eventuele begeleiding van buitenaf. Door de combinatie van wonen en werken bouw je weer een regelmaat op en word je, naar eigen mogelijkheden, mede verantwoordelijk voor de gang van zaken. Dat kan goed zijn voor je gevoel van eigenwaarde. Tegelijkertijd heb je de rust om weer naar de toekomst te kijken en een plan te maken voor hoe je je leven verder oppakt. Belangrijk is dat je met anderen wilt samenwonen. Ook mag er geen sprake meer zijn van een nog steeds voortdurende of te ernstige psychische problematiek.